100 ans headsquare
100 ans header

100 jaar

Op 30 maart 2021 vierden Brussel, Laken, Neder-Over-Heembeek en Haren de 100ste verjaardag van hun fusie, die resulteerde in het ontstaan van de stad Brussel zoals we die vandaag kennen, met het kanaal van Willebroek als verbindende factor.

Maandenlang werd de verjaardag gevierd met veel cultuur, folklore en saamhorigheid in de vorm van talrijke happenings die de rijkdom van de vier gemeenten in de verf zetten.

Inwoners, verenigingen, culturele centra en andere lokale actoren namen deel aan de festiviteiten rond een verenigend project dat samenvatte wat onze stad is: een meervoudige hoofdstad, een gedeelde stad, een mondiaal dorp.

Vidéo 100 ans
100 ans teaser video
Video afspelen over 100 ans teaser video
Photos 100 ans
DOWNLOAD
PHOTOS PACK
100 ans teaser video
Video afspelen over 100 ans teaser video