bme-durabilite-header

Duurzaamheid

De ambitie om van de Agenda 2030 en van de Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling een prioriteit te maken, verkondigt de Stad Brussel al enkele jaren luidop.

In samenwerking met Brussels Major Events vzw wil zij een exemplarische rol opnemen in de manier waarop haar events worden bedacht en georganiseerd.
Ze heeft op 29 maart jl. haar eerste “Actieplan duurzame events” toegelicht rond “SHARE”, een verbindend en participatief project.

DOWNLOAD
Duurzaamheidsplan